Back
Finlandsvensk
Filmed people singing
Finlandssvensk
2009
Directed by: Elmer Bäck, Jakob Öhrman, Rasmus Slätis
Set design: Lars Idman
Music / Composition:  Andreas Catjar
On stage: Jussi Nikkilä, Cris af Enehielm, Sue Lemström, Marika Parkkomäki, Oskar Pöysti, Viktor Idman, Pelle Heikkilä, Lidia Bäck, Willehard Korander
Produced by: Nya Rampen, Teater Viirus
Poster: Lars Idman

CONTACT

Teater Nya Rampen 
Fjärde linjen 28
00530 Helsingfors
info@nyarampen.fi

OUR SPONSORS

Svenska kulturfonden • Helsingfors Stad • Gesellius fond • Konstsamfundet • Stiftelsen Tre Smeder • William Thurings stiftelse • Centret för konstfrämjande • Nygréns stiftelse
instagramfacebook